Komunitní standardy

Komunitní standardy

Zásady chování pro naši komunitu

Babysits je online platforma v oblasti péče o děti, což znamená, že naše chůvy a rodiče budou ve vzájemném kontaktu. Proto jsme vytvořili zásady, které doporučujeme dodržovat všem našim chůvám a rodičům. Tyto zásady jsou vytvářeny s cílem zachovat důvěryhodnost a spolehlivost Babysits komunity, aby chůvy a rodiče mohli mít co nejlepší zkušenost.

Chůvy by měly mít na paměti, že každá rodina je jiná. Ne všechny děti, které hlídáte, budou stejného věku, a pravidla a způsoby každé rodiny se také budou lišit. Proto je důležité respektovat tyto rozdíly a snažit se přizpůsobit hlídání každé rodině tak, aby byly vaše služby co nejlepší pro všechny. Především žádáme, aby chůvy poskytovaly dětem, o které se starají, tu nejlepší péči, jakou mohou.

Rodiče by měli mít na paměti, že každá chůva je jiná a má jiná očekávání. Mohou očekávat odlišnou pracovní dobu, jiné úkoly nebo různé platební ohodnocení. Proto je důležité, abyste se navzájem seznámili a jasně se domluvili na očekáváních, než je necháte hlídat své děti. Žádáme rodiče, aby s chůvami zacházeli vždy s respektem a profesionálně.

Pro svou vlastní bezpečnost a ochranu plaťte a komunikujte pouze prostřednictvím Babysits. Nikdy nesdílejte osobní údaje, jako jsou doklady totožnosti a bankovní údaje, s někým, koho jste nikdy nepotkali. Zjistit více

Prohlášení

Rodiče a chůvy jsou zodpovědní za screening, pohovory a konečné rozhodnutí. Tento dokument obsahuje pokyny pro chování. Babysits nemůže přijmout odpovědnost za členy platformy nebo jejich činy. Chcete-li si přečíst více o důvěře a bezpečnosti na hlídání dětí, navštivte naši stránku Důvěra a bezpečí.

Důvěra a bezpečnost

Babysits si vyhrazuje právo odepřít přístup členům, kteří porušují naše komunitní standardy nebo smluvní podmínky.

Oddíl 1: Zásady pro chůvu

Obecné zásady

 • Chůva má čestně a pravdivě prezentovat sebe, své certifikace a kvalifikace.
 • Chůva nesmí komunikovat diskriminačně na základě vzhledu, rasy, etnického původu, náboženství, pohlaví, nebo kultury, a nesmí komunikovat způsobem, který lze interpretovat jako násilný, škodlivý nebo nevhodný. Tento seznam nevhodného chování není vyčerpávající.
 • Pokud chůva souhlasí s hlídáním pro rodinu, je plně odpovědná za děti ve své péči.
 • Chůva má dodržovat pokyny rodičů, které se týkají hlídání dětí (např. domácí pravidla, doba na hraní, čas na spaní).
 • Chůva má kontaktovat rodiče, pokud si není jistá, jak řešit určitou situaci týkající se dětí v její péči (např. podávání léků, uložení dítěte do postele atd.).
 • V případě, že chůva musí (nečekaně) zrušit nadcházející hlídání dětí, musí se pokusit informovat rodiče alespoň 24 hodin před začátkem hlídání.
 • Chůva nikdy nemá ohrozit ani vydírat rodiče nebo děti ve své péči.
 • Chůva nikdy nesmí brát z domova nic, co není její.

Před hlídáním dětí

 • Chůva má komunikovat s rodiči a být připravena řešit jakékoli konkrétní potřeby dětí.
 • Chůva si má předem prověřit a promluvit s rodiči, aby byla zajištěna její vlastní bezpečnost.
 • Chůva má na hlídání dětí dorazit v dohodnutém čase.
 • Pokud dochází ke zpoždění, chůva má rodiče v dostatečném předstihu informovat, že nebude schopna přijít načas.
 • Chůva se má na hlídání dětí vhodně oblékat (např. žádné oblečení se sprostými slovy nebo nevhodnými obrázky).
 • Chůva se má po příjezdu rodiče zeptat, zda má nějaké očekávání mimo péče o dítě (např. úklid, vaření nebo zvednutí telefonu).

Během hlídání dětí

 • Chůva přebírá plnou odpovědnost za děti, které jsou v její péči a to po celou dobu hlídání dětí.
 • Chůva se za žádných okolností neuchýlí k použití fyzických nebo slovních trestů dětí, které jsou v její péči (např. popadnutí, údery, křik, třesení, nadávání atd.).
 • Chůva má co nejdříve kontaktovat rodiče, pokud nastanou problémy, které sama nezvládne.
 • Chůva má v případě nouze zavolat pohotovostní službu, pokud rodiče nejsou k dosažení.
 • Chůva nesmí otvírat dveře cizím lidem (tj. nikomu, koho rodiče výslovně neschválili).
 • Chůva nesmí během hlídání dětí pozvat do domu další lidi, pokud k tomu rodiče nedají souhlas.
 • Chůva nesmí požívat alkohol, brát drogy ani se chovat jiným škodlivým způsobem, který ovlivní její schopnost řádně se o děti starat.
 • Chůva má vrátit dům ve stejném stavu, v jakém ho našla při zahájení hlídání.

Po hlídání dětí

 • Chůva má být k rodičům upřímná ohledně toho, jak se děti chovaly během hlídání dětí.
 • Chůva má rodiče upozornit na jakékoli předměty poškozené nebo rozbité během hlídání dětí.
 • Chůva bude očekávat, že bude zaplacena tak, jak bylo předem dohodnuto.
 • Chůva má v přiměřené době předat rodičům jakékoli stížnosti na tuto práci.
 • Chůva má dát Babysits vědět, pokud se k ní rodiče chovali nevhodně nebo nepřiměřeně.
 • Chůva má rodině napsat hodnocení, aby pomohla dalším chůvám na platformě.

Oddíl 2: Zásady pro rodiče

 • Rodič má čestně a pravdivě reprezentovat sebe, práci, kterou nabízí a pracovní požadavky.
 • Rodič nesmí komunikovat diskriminačně na základě vzhledu, rasy, etnického původu, náboženství, pohlaví, nebo kultury, a nesmí komunikovat způsobem, který lze interpretovat jako násilný, škodlivý nebo nevhodný. Tento seznam nevhodného chování není vyčerpávající.
 • Rodič má stanovit jasné pokyny a očekávání pro chůvu (např. domácí pravidla, hra, doba před spaním).
 • Rodič má chůvě sdělit, jestli od ní má očekávání mimo péče o dítě (např. úklid, vaření nebo zvednutí telefonu).
 • Rodič nikdy nesmí ohrožovat, vyhrožovat nebo fyzicky ublížit chůvě.
 • V případě, že rodič musí (nečekaně) zrušit nadcházející hlídání dětí, pokusí se to oznámit chůvě alespoň 24 hodin před začátkem hlídání.
 • Rodič má poskytnout seznam kontaktních údajů (telefonní čísla, kontakt pro případ nouze), podrobnosti o denním a nočním režimu a případných lécích.
 • Rodič má dát chůvě vědět, pokud přijde pozdě. V případě nouze se rodič pokusí být pro chůvu v dosahu, nebo poskytne alternativní kontakt na někoho, na koho se chůva může obrátit.
 • Rodič zaplatí chůvě předem dohodnutou částku.
 • Rodič musí chůvě v přiměřené době předat stížnosti na její pracovní výkon.
 • Rodič by měl Babysits informovat, pokud se během hlídání chůva chovala nevhodně.
 • Rodič má chůvě napsat hodnocení, aby pomohl ostatním rodičům na platformě.

Jste připraveni se připojit?

Zaregistrujte mě!