Soukromí

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak Babysits shromažďuje, používá a chrání vaše informace. Babysits respektuje vaše soukromí a vaše údaje zpracovává pouze za účelem, pro který jste je poskytli, a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Babysits se zavazuje chránit soukromí všech návštěvníků našich webových stránek nebo mobilních aplikací. Prosím, přečtěte si pozorně následující zásady ochrany osobních údajů, které vysvětlují, jak používáme a chráníme vaše informace.

Společnost

 • Název společnosti: Babysits B.V.
 • Registrační číslo obchodní komory: 68591950
 • DIČ: NL857510447B01

Informace, které sbíráme

V Babysits sbíráme a ukládáme následující vámi poskytnuté informace.

 • Informace o účtu. Když se zaregistrujete k účtu Babysits, sbírá určité informace, jako je vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa.
 • Profilové informace. K aktivaci vašeho profilu Babysits vás můžeme požádat o poskytnutí doplňujících informací, například adresy, pohlaví a data narození.
 • Informace o ověření. Abychom pomohli vytvořit a udržovat důvěryhodnou komunitu, můžeme shromažďovat ověřovací informace, které zahrnují telefonní číslo a e-mailovou adresu.
 • Informace o platbě. Aby rodiče mohli upgradovat na prémiový účet a mohli tak odesílat zprávy, požadujeme, abyste poskytli určité finanční informace, jako je číslo bankovního účtu nebo údaje o kreditní kartě, abychom usnadnili zpracování plateb.
 • Komunikace s ostatními uživateli platformy. Když komunikujete s ostatními uživateli Babysits prostřednictvím našeho systému zasílání zpráv, sbíráme informace o vaší komunikaci a veškeré informace, které se rozhodnete poskytnout.
 • Informace o schůzce. Když plánujete schůzky s ostatními uživateli Babysits prostřednictvím našeho systému schůzek, sbíráme informace o vaší schůzce a veškeré informace, které se rozhodnete poskytnout.
 • Uživatelské ID kontaktů. Pokud se zaregistrujete prostřednictvím Google nebo Facebook účtu, sbíráme ID uživatelů vašich připojení na těchto platformách, abychom vám poskytli přesnější doporučení a umožnili vám vidět uživatele, které vaše kontakty zařadily mezi oblíbené. Ve vašem profilu Babysits také zobrazujeme vaše přátele z Facebooku, kteří aktivně používají Babysits.

Nebudeme vás kontaktovat pro marketingové účely, pokud jste nám k tomu nedali výslovné povolení.

Informace o cookies

Tato platforma používá soubory cookie k usnadnění přístupu ke službě. Pokud si nepřejete, aby vaše data byla ukládána jako cookie, můžete to změnit v nastavení svého prohlížeče. Cookies, které používáme, jsou:

 • Dočasné: pro přihlášení a používání našich webových stránek;
 • Zapamatovat přihlášení: pro zapamatování přihlašovacích jmen;
 • New Relic: pro používání jejich služby monitorování serverů;
 • Bing: ke sledování účinnosti webových stránek (platí pouze v případě, že jste klikli na některou z našich reklam);
 • Facebook: ke sledování účinnosti (platí pouze v případě, že jste klikli na některou z našich reklam);
 • Google: ke sledování účinnosti (platí pouze v případě, že jste klikli na některou z našich reklam);
 • Stripe: pro zpracování plateb;
 • Google Analytics: pro analýzu účinnosti webových stránek.

Google Analytics cookies

Ke sledování a hlášení aktivity na našem webu využívá Babysits Google Analytics, webovou analytickou službu nabízenou společností Google. Tímto využíváme cookies Google Analytics. Abychom udrželi transparentnost a chránili naše uživatele, tak jsme:

 • podepsali smlouvu o zpracování dat se společností Google;
 • zapli Anonymizaci IP odstraněním posledního oktetu IP adresy;
 • zakázali sdílení dat;
 • nepoužíváme jiné služby Google v kombinaci s cookies Google Analytics.

Údaje shromážděné, zpracované a uložené pomocí Google Analytics jsou zabezpečené a důvěrné. Pro další informace o souborech cookie Google Analytics vám doporučujeme přejít na tuto stránku.

Bezpečnost a zabezpečení

Babysits přijala příslušná technická a organizační opatření pomocí nejnovějších technologií k ochraně vašich údajů před ztrátou, zneužitím nebo nezákonným zpracováním. Používáme ochranná opatření, která pomáhají udržovat shromážděné informace v bezpečí.

I když přijímáme preventivní opatření k ochraně údajů, Babysits nemůže zajistit bezpečnost jakýchkoli informací, které zveřejníte na svém veřejném profilu Babysits. Babysits nemohou bránit třetím stranám (například vyhledávačům) v dočasném uložení vašeho veřejného profilu Babysits. Jiné (pracovní) weby mohou také ve svých vyhledávačích zobrazovat části veřejných zakázek nebo profilů. Vaše kontaktní informace nebudou zobrazeny ve vašem profilu ani sdíleny s třetími stranami.

Žádáme naše uživatele, aby se svou částí podíleli na udržování zabezpečené platformy. Jste odpovědní za zachování tajemství svého jedinečného hesla a informací o účtu. Další informace o bezpečnostních opatřeních Babysits najdete na naší stránce důvěra a bezpečnost.

Doba uchovávání údajů

V souladu se zákonem Babysits neuchovává vaše osobní údaje déle, než je nutné pro dosažení účelů, pro které byly shromážděny. Pokud si už nepřejete, abychom vaše údaje uchovávali, můžete své osobní údaje vymazat a zrušit svůj účet Babysits na stránce nastavení.

Kontrola a oprava informací

Máte právo nahlížet do svých informací uchovávaných na Babysits. Pokud chcete kopii svých informací uložených na Babysits, klikněte na tlačítko stažení na stránce nastavení. Chcete-li upravit nebo odebrat data uložená na Babysits, můžete přejít na stránku upravit profil.

Kontakt

Pokud máte jakékoli dotazy, připomínky nebo stížnosti k těmto zásadám ochrany osobních údajů, můžete nás kontaktovat:

 • Prostřednictvím e-mailu: stránka pro kontakt.
 • Prostřednictvím pošty: Schiedamse Vest 95D (adresa není návštěvní), 3012BG Rotterdam, Nizozemsko

Ohledně použití vašich osobních údajů se můžete také obrátit na Evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ). Evropský inspektor ochrany údajů je evropským nezávislým orgánem pro ochranu údajů. Dohlíží na zpracování (shromažďování, používání, přenos atd.) osobních údajů orgány EU.